Aussiichten

Hëtzt: Et geet virun

No der Kaalfront vum leschte Samsden huet et zu Lëtzebuerg nëmme minimal ofgekillt, wann een daat iwwerhaapt sou nenne kann. Reen ass leider och just lokal begrenzt eroofkomm, soudass et nachëmmer op ville Plaatze vill […]