Video: Grouss Pläng vir 2018

Vir dëst Joer steet sou munches um Plang, waat den Déngscht, deen Météo Boulaide Iech hei ubitt, nach em Längte bësser maache kann. Wa Dir wëllt, kënnt Dir dësen Artikel gäre mat Äre Frënn deelen. Falls den Interessi besteht, mech ze ënnerstëtzen, da mellt Iech gären iwwer business@meteoboulaide.com.